Elementi i kriteriji za upis kandidata u 1. razred srednje škole propisani su Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole.

Pravo upisa imaju državljani Republike Hrvatske, državljani EU zemalja i zemalja koje ne pripadaju Europskoj uniji.

Broj kandidata koji se upisuju u 1. razred predlaže škola, a odobrava Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Proces prijava najčešće započinje krajem svibnja, a završava sredinom lipnja.

Za upis u I. razred srednje škole vrednuju se i boduju zajednički, dodatni i poseban element

Više o elementima koji se boduju dostupno je ovdje:

Kandidati se za upis u programe obrazovanja prijavljuju preko mrežne stranice Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ) dostupnog na stranici https://srednje.e-upisi.hr.

Kandidati koji osnovno obrazovanje završavaju ili su završili izvan sustava

Kandidati koji izvan Republike Hrvatske završavaju ili su završili osnovno obrazovanje mogu se prijaviti za upis u srednje škole u Republici Hrvatskoj. Ovi kandidati ne posjeduju elektronički identitet iz sustava AAI@EduHr pa ih mora registrirati Središnji prijavni ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje, a na temelju dostavljenoga registracijskog obrasca dostupnog na https://srednje.eupisi.hr koji popunjava kandidat.

Kandidati koji osnovno obrazovanje završavaju ili su završili izvan Republike Hrvatske dužni su dostaviti:

  • presliku domovnice koja sadrži OIB (državljani Republike Hrvatske) ili presliku putovnice (strani državljani), ovjerene kod javnoga bilježnika;
  • preslike svjedodžbi posljednjih četiriju razreda osnovnog obrazovanja, ovjerene kod javnog bilježnika.

Ako je neki od priloženih dokumenata izdan na stranome jeziku, kandidat je dužan navedeni dokument prevesti i ovjeriti kod ovlaštenoga sudskog tumača.

Ista procedura primjenjuje se za kandidate koji završavaju ili su završili osnovno obrazovanje u sustavu obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj ili su završili osnovno obrazovanje u Republici Hrvatskoj prije 2023. godine.

Iskaz interesa za upis djece u Međunarodnu školu Adria

Podaci

Spol *

Podaci o roditelju/skrbniku

Posebne napomene

Privacy Policy

I declare that I have read the present information notice, with reference to receive, from Adria International School, communications of an informative and/or commercial nature.

Imate pitanje?

Obratite nam se s povjerenjem.

Prijavite se za novosti

Pridružite se našoj mailing listi, pratite novosti naše škole i besplatne edukativne savjete naših obrazovnih stručnjaka.