Elementi i kriteriji za upis kandidata u 1. razred srednje škole propisani su Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole.

Pravo upisa imaju državljani Republike Hrvatske, državljani EU zemalja i zemalja koje ne pripadaju Europskoj uniji.

Broj kandidata koji se upisuju u 1. razred predlaže škola, a odobrava Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Proces prijava najčešće započinje krajem svibnja, a završava sredinom lipnja.

Za upis u I. razred srednje škole vrednuju se i boduju zajednički, dodatni i poseban element

Više o elementima koji se boduju dostupno je ovdje:

Kandidati se za upis u programe obrazovanja prijavljuju preko mrežne stranice Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ) dostupnog na stranici https://srednje.e-upisi.hr.

Kandidati koji osnovno obrazovanje završavaju ili su završili izvan sustava

Kandidati koji izvan Republike Hrvatske završavaju ili su završili osnovno obrazovanje mogu se prijaviti za upis u srednje škole u Republici Hrvatskoj. Ovi kandidati ne posjeduju elektronički identitet iz sustava AAI@EduHr pa ih mora registrirati Središnji prijavni ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje, a na temelju dostavljenoga registracijskog obrasca dostupnog na https://srednje.eupisi.hr koji popunjava kandidat.

Kandidati koji osnovno obrazovanje završavaju ili su završili izvan Republike Hrvatske dužni su dostaviti:

  • presliku domovnice koja sadrži OIB (državljani Republike Hrvatske) ili presliku putovnice (strani državljani), ovjerene kod javnoga bilježnika;
  • preslike svjedodžbi posljednjih četiriju razreda osnovnog obrazovanja, ovjerene kod javnog bilježnika.

Ako je neki od priloženih dokumenata izdan na stranome jeziku, kandidat je dužan navedeni dokument prevesti i ovjeriti kod ovlaštenoga sudskog tumača.

Ista procedura primjenjuje se za kandidate koji završavaju ili su završili osnovno obrazovanje u sustavu obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj ili su završili osnovno obrazovanje u Republici Hrvatskoj prije 2023. godine.

Upisi u ostale razrede srednje škole

Upis u ostale razrede škole podrazumijeva uvid u prethodno razdolje obrazovanja, intervju s roditeljima i učenikom te inicijalnu provjeru znanja engleskog i po potrebi hrvatskog jezika.

Za upis učenika koji su se prethodno obrazovali u inozemstvu potrebno je dostaviti potvrdu o boravištu ili prebivalištu na području Republike Hrvatske, osobni dokument (osobna iskaznica ili putovnica), svjedodžbe prethodno završenih razreda te zahtjev za priznavanje prethodnog obrazovnog razdoblja. Obrazac zahtjeva dostupan je na upit.

Ako dijete pak pohađa srednju školu u Republici Hrvatskoj i preselilo bi se k nama, potrebno je predati molbu za premještaj koja se upućuje Nastavničkom vijeću škole.

Trenutno ne vršimo upis u 3. i 4. razred srednje škole (11. i 12. po međunarodnoj klasifikaciji).

Iskaz interesa za upis djece u Međunarodnu školu Adria

Podaci

Spol *

Podaci o roditelju/skrbniku

Posebne napomene

Privacy Policy

I declare that I have read the present information notice, with reference to receive, from Adria International School, communications of an informative and/or commercial nature.

Imate pitanje?

Obratite nam se s povjerenjem.

Loading...

Prijavite se za novosti

Pridružite se našoj mailing listi, pratite novosti naše škole i besplatne edukativne savjete naših obrazovnih stručnjaka.