Elementi i kriteriji za upis kandidata u 1. razred srednje škole propisani su Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole.

Pravo upisa imaju državljani Republike Hrvatske, državljani EU zemalja i zemalja koje ne pripadaju Europskoj uniji.

Broj kandidata koji se upisuju u 1. razred predlaže škola, a odobrava Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Proces prijava najčešće započinje krajem svibnja, a završava sredinom lipnja.

Za upis u I. razred srednje škole vrednuju se i boduju zajednički, dodatni i poseban element

Više o elementima koji se boduju dostupno je ovdje:

Kandidati se za upis u programe obrazovanja prijavljuju preko mrežne stranice Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ) dostupnog na stranici https://srednje.e-upisi.hr.

Hodogram za redovite kandidate – ljetni upisni rok

Kandidati koji osnovno obrazovanje završavaju ili su završili izvan sustava

Kandidati koji izvan Republike Hrvatske završavaju ili su završili osnovno obrazovanje mogu se prijaviti za upis u srednje škole u Republici Hrvatskoj.

Koraci su sljedeći:

 1. Trebate se registrirati putem registracijskog obrasca koji će se nalaziti u gornjem desnom kutu sustava e-Upisi u srednju školu (“Registracija”), u periodu kada je registracija omogućena za svaki upisni rok. Ako ste se već registrirali na jednom od prethodnih upisnih rokova (ljetnom ili jesenskom) tekuće godine tada se ne trebate ponovno registrirati za svaki upisni rok tekuće godine.
 2. Dostava dokumentacije – trebate dostaviti, preporučenom poštom, svjedodžbe posljednja 4 razreda osnovnog obrazovanja završenog u inozemstvu i dokaz o državljanstvu.
  • Preslike svjedodžbi razreda završenih u inozemstvu koje su na stranom jeziku treba prevesti i ovjeriti kod ovlaštenoga sudskoga tumača, a preslike dokumentacije koja je na hrvatskom jeziku kod javnog bilježnika (notara). Domovnicu s OIB-om (prihvaćamo i ispis domovnice iz sustava e-Građani) ne trebate ovjeravati, a presliku putovnice za strane državljane treba ovjeriti kod javnog bilježnika (notara).
  • Svoju dokumentaciju dostavljate Središnjem prijavnom uredu koji zatim učenikove ocjene unosi u sustav e-Upisa u srednje škole. Adresa na koju šaljete dokumente – Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Središnji prijavni ured, Donje Svetice 38/5, 10 000 Zagreb.
 3. Prijava obrazovnih programa na srednja.e-upisi.hr na učenikovom profilu na kartici Moj odabir.
  • Može se prijaviti najviše 6 obrazovnih programa. Treba paziti da je neke programe (programi s ranijim rokom prijave) moguće prijaviti samo u kratkom roku i da se takve programe neće moći prijaviti iza zadanog roka zato pozorno pratite Korisničke upute i Hodogram.
  • Sve prijavljene programe treba posložiti na listi prioriteta prema željama tako da na prvom mjestu bude onaj obrazovni program koji najviše želite, a na posljednjem mjestu onaj obrazovni program koji bi najmanje htjeli upisati.
 4. Kontinuirano praćenje bodovnog stanja i trenutnih rezultata na profilu na kartici „Moji rezultati“. Ako se na profilu pojavljuje crvena obavijest ili oznaka, treba se javiti Središnjem prijavnom uredu putem službene adrese srednja@azvo.hr ili na broj telefona 01/6274-844 kako bi provjerili je li sve kako treba.
 5. Praćenje objave konačnih ljestvica poretka gdje će se vidjeti je li i za koji program učenik ostvario pravo upisa.
 6. Preuzimanje i dostava upisnice. Upisnica će biti dostupna na profilu na „Moji rezultati“ samo ako je ostvareno pravo na upis i to za jedan od prijavljenih programa. Klikom na gumb „Upisnica“ te na ikonu za ispis dokumenta ispisuje se upisnica. Upisnicu treba potpisati i učenik i roditelj/skrbnik. Potpisanu upisnicu možete sami učitati u sustav („Moji rezultati“ -> „Upisnica“ -> „Učitaj“ -> „Slanje datoteka“ ) ili dostaviti srednjoj školi koja će je učitati u sustavAko želite, našoj školi možete poslati svoje dokumente i ona će ih proslijediti dalje na prijevod sudskom tumaču. Cijena prijevoda dostupna je na upit.

Upisi u ostale razrede srednje škole

Upis u ostale razrede škole podrazumijeva uvid u prethodno razdolje obrazovanja, intervju s roditeljima i učenikom te inicijalnu provjeru znanja engleskog i po potrebi hrvatskog jezika.

Za upis učenika koji su se prethodno obrazovali u inozemstvu potrebno je dostaviti potvrdu o boravištu ili prebivalištu na području Republike Hrvatske, osobni dokument (osobna iskaznica ili putovnica), svjedodžbe prethodno završenih razreda te zahtjev za priznavanje prethodnog obrazovnog razdoblja. Obrazac zahtjeva dostupan je na upit.

Ako dijete pak pohađa srednju školu u Republici Hrvatskoj i preselilo bi se k nama, potrebno je predati molbu za premještaj koja se upućuje Nastavničkom vijeću škole.

Trenutno ne vršimo upis u 3. i 4. razred srednje škole (11. i 12. po međunarodnoj klasifikaciji).

Iskaz interesa za upis djece u Međunarodnu školu Adria

Podaci

Spol *

Podaci o roditelju/skrbniku

Posebne napomene

Privacy Policy

I declare that I have read the present information notice, with reference to receive, from Adria International School, communications of an informative and/or commercial nature.

Imate pitanje?

Obratite nam se s povjerenjem.

Loading...

Prijavite se za novosti

Pridružite se našoj mailing listi, pratite novosti naše škole i besplatne edukativne savjete naših obrazovnih stručnjaka.