Program rane godine možda je i najvažniji u obrazovnom kontinuumu jer je rano djetinjstvo dinamično razdoblje tijekom kojega se postavljaju temelji za sve buduće razvojne faze. Iskustvo učenja u ovoj dobi treba biti visoko učinkovito, raznoliko, zabavno, otvoreno i prilagođeno djetetu i njegovim potrebama i sposobnostima.

Igra je u središtu procesa učenja jer kroz igru učenici uče tko su i kako se povezati s okolinom, stječu uvid u način na koji svijet funkcionira gradeći, testirajući, potvrđujući i revidirajući svoje percepcije i ideje.

 

Naš program rada za vrtićku dob od 3 do 6 godina usmjeren je na socijalni, fizički, intelektualni i emocionalni razvoj djeteta i temelji se na standardima IB Primary Years programa za predškolsku dob. Osnovu programa čini dječja znatiželja, zaigranost i iskrenost.

Vrtićke aktivnosti temeljene su na:

ZANIMLJIVIM I POTICAJNIM SADRŽAJIMA

INTERAKTIVNOM PRISTUPU

AKTIVNOM UČENJU KROZ IGRU

Dijete razvija zdrav odnos prema:

SAMOME SEBI

DRUGIM LJUDIMA

NEPOSREDNOJ OKOLINI

Program se odvija isključivo na engleskom jeziku, a jedna od njegovih bitnih odrednica je izgradnja povjerenja djeteta i odraslih koji u svom svakodnevnom radu ulaze u interakciju s njime. Na taj se način stvaraju temelji za zdrav i cjelovit socio-emocionalni razvoj djeteta.

Uloga roditelja u programu rane godine

Jedna od važnih sastavnica odgojno-obrazovnog rada naše ustanove je i suradnja s roditeljima. Cjelokupni razvoj djeteta ovisi o međusobnoj suradnji svih koji sudjeluju u njegovom odgoju i obrazovanju i dijele zajednički cilj – dobrobit djeteta. Stoga se u našoj školi potiču različiti oblici suradnje s roditeljima i pridaje pozornost pravovremenom i redovitom informiranju roditelja o napretku djeteta. Vrtić organizira individualne susrete s roditeljima, roditeljske sastanke, otvorene dane, različite zajedničke aktivnosti u kojima sudjeluju roditelji ili drugi bliži članovi obitelji, radionice za roditelje i sl.

Naši odgajatelji

Školu Adria vodi tim stručnjaka posvećenih napretku obrazovanja i brizi za svakog učenika i zaposlenika. Njihova zadaća osigurati je optimalne uvjete za razvoj škole i povezati je s lokalnom i globalnom zajednicom kojoj pripada. Na tom putu svakodnevno uče kako biti spremni za sve izazove koje budućnost donosi i raditi učinkovito s ljudima i za ljude.

Najčešća pitanja

Više o samim upisnim kriterijima saznajte na poveznici Upisi.

Ne, nije obavezno izvrsno poznavanje engleskog jezika. Jezične kompetencije učenika procjenjujemo pri upisu u program. Škola osigurava program podrške u učenju engleskoga jezika za one učenike koji prilikom upisa pokažu nedostatno poznavanje istoga.

Školarina obuhvaća gotovo sve troškove koji se mogu pojaviti tijekom godine (npr. troškove upisnog postupka, prehrane, školske uniforme, udžbenike, bilježnice, nastavne materijale, terensku nastavu i školske izlete te po želji prijevoz, izvannastavne aktivnosti i dr.). Više na poveznici Školarina.

Upisna dokumentacija razlikuje se od programa do programa i prati zakonsku regulativu Republike Hrvatske. Informacije o potrebnoj dokumentaciji i proceduri upisa dostupne su na poveznici Upisi ili na upit.

Detaljne informacije o visini školarine i stavkama koje uključuje nalaze se na poveznici Školarina.

Da, učenici u školi uče još jedan obavezan strani jezik (njemački ili talijanski), a imaju i mogućnost učiti i dodatni strani jezik po izboru (talijanski, njemački, španjolski) u sklopu izborne nastave ili izvannastavnih aktivnosti. Učenici strani državljani obvezno uče hrvatski kao strani jezik, a škola snažno potiče i učenje materinjeg jezika u sklopu ili izvan škole.

Kalendar školske godine usklađen je s Odlukom o početku i završetku nastavne godine koju svake godine donosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i podudara se kalendarom rada ostalih škola u zemlji.

Da, roditelji imaju mogućnost  odabrati cjelodnevni boravak u vrtiću i školi pri čemu će učenicima biti osiguran dodatni obrok i strukturirane aktivnosti učenja i igre. Djeca mogu ostati u školi do 17 sati svakoga radnoga dana. Ova se mogućnost dodatno plaća.

Ispiti IB mature priznaju se kao ispiti državne mature i učenici prijavljuju studijske programe na sveučilištima u Republici Hrvatskoj na isti način kao i učenici koji prate nacionalne programe.

Više na poveznici: IB matura i državna matura

Kalendar školske godine 2023./2024. možete vidjeti ovdje.

Imate pitanje?

Obratite nam se s povjerenjem.

Prijavite se za novosti

Pridružite se našoj mailing listi, pratite novosti naše škole i besplatne edukativne savjete naših obrazovnih stručnjaka.

Loading...