Međunarodna škola Adria osnovana je 2022. godine, a s obrazovanjem prve generacije učenika počinje u rujnu 2023. godine kao IB škola kandidat za provođenje Primary Years i Middle Years programa. Profesionalni standardi škole Adria objedinjuju u sebi najbolje primjere hrvatske školske baštine, nadilazeći granice nacionalnog i povezujući ih sa suvremenim obrazovnim trendovima i vrijednostima modernog društva.

Tradicija koju želimo stvarati temelji se na humanističkim vrijednostima i usmjerenju ka potrebama globalne zajednice 21. stoljeća

Međunarodna škola Adria pruža mogućnost visokokvalitetnog međunarodno priznatog obrazovanja koje s lakoćom može biti nastavljeno u bilo kojoj zemlji svijeta. Temeljni principi kojima se škola vodi sadržani su u našem motu – Izbor izvrsnosti. Škola je trenutno na putu ka autorizaciji da postane dijelom renomirane zajednice IB svjetskih škola koje su poznate po najboljim obrazovnim praksama.
Posjedujemo sve potrebne dopusnice za rad i registrirani smo kao međunarodna osnovna i srednja škola s dozvolom Ministarstva znanosti i obrazovanja za izvođenje nastave na engleskom jeziku. Pri osnovnoj školi djeluje i vrtić, također na engleskom jeziku. Na taj se način učenicima nudi mogućnost kontinuiranog obrazovanja usklađenog s međunarodnim standardima i to od 3. do 19. godine života.

Misija škole

Misija škole Adria ponuditi je kvalitetno obrazovanje za budućnost. Škola ima za cilj razvijati međunarodno osviještene cjeloživotne učenike koji znaju i mogu stvarati bolji, održiv i miroljubiv svijet.

Vizija škole

Kreirajući školsku kulturu koja osigurava preduvjete za izvrsnost, Adriu vidimo kao zajednicu koja je zahvaljujući svojoj međunarodnoj orijentaciji, motiviranom i kompetentnom timu spremna postati obrazovni lider u regiji i na taj način ostvarivati zajedničke ciljeve svojih učenika, njihovih roditelja te lokalne i šire globalne zajednice kojoj pripada.

Zašto odabrati Međunarodnu školu Adria?

  • Škola zapošljava tim izvrsnih nastavnika i suradnika s bogatim životnim i radnim iskustvom, iskrenim entuzijazmom i visokom radnom etikom.
  • Učenicima se od najranije dobi nudi mogućnost pohađanja visokokvalitetnih i izazovnih programa koji će im pomoći da ostvare svoje razvojne potencijale i nastave obrazovanje na najboljim sveučilištima svijeta.
  • Naši se programi temelje na cjelovitom razvoju učenika u svim aspektima – intelektualnom, emocionalnom, društvenom i fizičkom.
  • Međunarodna škola Adria njeguje višejezičnost te je osim engleskoga jezika u školi moguće učiti još najmanje četiri druga jezika.
  • Posebna se pozornost daje umjetničkom odgoju djece te se već od najranije dobi nude sadržaji kojima se razvija glazbeni i likovni ukus te učenicima nudi mogućnost stvaralačkog izražavanja u bogato opremljenim umjetničkim laboratorijima.
  • Važnom smatramo i orijentaciju ka STEM području, koja posebno dolazi do izražaja od 11. godine nadalje, kada se učenici usmjeravanju ka primjeni i testiranju teorijskih znanja u znanstvenim laboratorijima.

Dodana vrijednost – program nakon nastave

Ovaj program uključuje podršku u učenju te raznovrsnu ponudu izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti. U našoj školi nema domaćih zadaća, zvona ni strogog predmetno-satnog okvira od 45 minuta. Učenici mlađe dobi sve svoje obveze izvršavaju za vrijeme boravka u školi. Time se potiče cjelovit razvoj djeteta, ali i jasno odvaja vrijeme za školske i izvanškolske obveze od vremena za obitelj i prijatelje.

Zdrava i uravnotežena prehrana

Djeci predškolske dobi osigurana su najmanje dva glavna obroka i dvije užine, a učenicima osnovne i srednje škole najmanje dva glavna obroka i užina te po potrebi i popodnevni međuobrok. Posebna se pozornost posvećuje odabiru zdravih i uravnoteženih namirnica.

Izvanučionička nastava

Nastavne se aktivnosti često realiziraju izvan zidova školske zgrade. Najmanje dvaput godišnje organiziraju se odlasci u (lutkarsko) kazalište, kino, kao i jednodnevni i višednevni školski izleti. Škola potiče različite oblike izvanučioničke nastave (aktivnosti u prirodi, posjete muzejima, galerijama, različitim tvrtkama, ustanovama, izložbama i sl.) kojima se doprinosi ostvarenju kurikulumskih ciljeva, životnosti i zanimljivosti učenja.

Škola nudi i mogućnost organiziranog prijevoza do i od škole.

 

Osim mogućnosti suradnje s drugim IB školama u budućnosti, Međunarodna škola Adria potiče svoje zaposlenike i učenike na sudjelovanje u Erasmus+ projektima.

Naše temeljne vrijednosti

Međunarodna usmjerenost

Potičemo razvoj sposobnosti i spremnosti osobe da razumije i poštuje različite kulture, vrijednosti, običaje i perspektive te da se prilagodi i djeluje u međunarodnom okruženju.

Suradnja

Promoviramo suradnju među učenicima, učiteljima i zaposlenicima u svim aktivnostima koje vode ka ostvarenju osobnih i zajedničkih ciljeva.

Integritet

U našoj školskoj kulturi prakticira se integritet, učimo kako biti pravedni, pošteni i iskreni.

Poštovanje i asertivnost

Zalažemo se za međusobno poštovanje svih učenika, učitelja, zaposlenika i roditelja, sposobnost upravljanja emocijama te suosjećajnu i učinkovitu komunikacija s drugima.

Odgovornost

Potičemo sposobnost i spremnost osobe da preuzme odgovornost za vlastite postupke i primjereno se ponaša unutar i izvan školske zajednice.

Inkluzivnost

Vjerujemo da je svaki učenik jedinstven te potičemo stvaranje inkluzivnog okruženja koje promiče jednakost, razumijevanje i prihvaćanje različitosti.

Loading...

Prijavite se za novosti

Pridružite se našoj mailing listi, pratite novosti naše škole i besplatne edukativne savjete naših obrazovnih stručnjaka.