Ovaj program namijenjen je djeci dobi od 6 do 10 godina koja se upisuju u prvi, drugi, treći ili četvrti razred osnovne škole. Učenik se u ovom programu osnažuje i tako razvija samostalnost, znatiželju i spremnost za preuzimanje odgovornosti o vlastitom napretku.

Cilj ovakvog pristupa je razvoj osobe koja će svojim znanjima i vještinama moći učiniti promjenu za vlastitu dobrobit, ali i dobrobit zajednice u kojoj živi.

 

Kurikulum razredne nastave temelji na transdisciplinarnom pristupu kojim se nadilaze granice pojedinačnih predmeta te se kroz povezivanje različitih predmeta, tema i područja omogućuje dublje i sveobuhvatnije razumijevanje koncepata potrebnih za razvoj svih potencijala učenika i nastavak obrazovanja na višim razinama.

 

Program u sebi objedinjuje ishode hrvatskih predmetnih kurikuluma i šest transdisciplinarnih tema koje se pojavljuju u IB Primary years programu:

TKO SMO MI

MI U VREMENU I PROSTORU

KAKO SE IZRAŽAVAMO

KAKO SVIJET FUNKCIONIRA

KAKO SE ORGANIZIRAMO

DIJELJENJE PLANETA

Produbljujući ove teme iz godine u godinu, učenici se upoznaju sa sadržajem iz matematike, jezika, prirode, društva, likovne i glazbene umjetnosti te tjelesne i zdravstvene kulture.

Sa svakim razrednim odjelom rade dvije učiteljice koje se izmjenjuju na temelju svojih preferencija, stručnosti i iskustva vodeći se primarno interesima učenika.

Ostale prednosti programa

Za sve je učenike osigurana dodatna ili dopunska nastava tijekom koje imaju mogućnost sustavne podrške u učenju ili obogaćivanja sadržaja redovne nastave, a učenicima se nudi i mogućnost pohađanja izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti tijekom kojih mogu dodatno razvijati svoje sklonosti i talente.

 

Napredak i aktivnosti učenika bilježe se i prezentiraju roditeljima na dnevnoj bazi, pri čemu se velika pozornost pridaje dokumentiranju radnih aktivnosti i opisnom praćenju napretka učenika kroz godinu.

 

Učenici na kraju školske godine dobivaju razrednu svjedodžbu s brojčanim ocjenama.

Naši učitelji

Kvaliteta škole izravno ovisi o otvorenosti i spremnosti nastavničkog tima za učenje i implementaciju najboljih obrazovnih praksi. Dobar nastavnik uvijek je i dobar učenik, a to se itekako odnosi na svakog člana nastavničkog tima škole Adria. Njihova je snaga u bogatom i raznolikom radnom i životnom iskustvu, ali i iznimnoj kompetentnosti i predanosti radu s učenicima.

Najčešća pitanja

Više o samim upisnim kriterijima saznajte na poveznici Upisi.

Ne, nije obavezno izvrsno poznavanje engleskog jezika. Jezične kompetencije učenika procjenjujemo pri upisu u program. Škola osigurava program podrške u učenju engleskoga jezika za one učenike koji prilikom upisa pokažu nedostatno poznavanje istoga.

Školarina obuhvaća gotovo sve troškove koji se mogu pojaviti tijekom godine (npr. troškove upisnog postupka, prehrane, školske uniforme, udžbenike, bilježnice, nastavne materijale, terensku nastavu i školske izlete te po želji prijevoz, izvannastavne aktivnosti i dr.). Više na poveznici Školarina.

Upisna dokumentacija razlikuje se od programa do programa i prati zakonsku regulativu Republike Hrvatske. Informacije o potrebnoj dokumentaciji i proceduri upisa dostupne su na poveznici Upisi ili na upit.

Detaljne informacije o visini školarine i stavkama koje uključuje nalaze se na poveznici Školarina.

Da, učenici u školi uče još jedan obavezan strani jezik (njemački ili talijanski), a imaju i mogućnost učiti i dodatni strani jezik po izboru (talijanski, njemački, španjolski) u sklopu izborne nastave ili izvannastavnih aktivnosti. Učenici strani državljani obvezno uče hrvatski kao strani jezik, a škola snažno potiče i učenje materinjeg jezika u sklopu ili izvan škole.

Kalendar školske godine usklađen je s Odlukom o početku i završetku nastavne godine koju svake godine donosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i podudara se kalendarom rada ostalih škola u zemlji.

Da, roditelji imaju mogućnost  odabrati cjelodnevni boravak u vrtiću i školi pri čemu će učenicima biti osiguran dodatni obrok i strukturirane aktivnosti učenja i igre. Djeca mogu ostati u školi do 17 sati svakoga radnoga dana. Ova se mogućnost dodatno plaća.

Ispiti IB mature priznaju se kao ispiti državne mature i učenici prijavljuju studijske programe na sveučilištima u Republici Hrvatskoj na isti način kao i učenici koji prate nacionalne programe.

Više na poveznici: IB matura i državna matura

Kalendar školske godine 2023./2024. možete vidjeti ovdje.

Imate pitanje?

Obratite nam se s povjerenjem.

Prijavite se za novosti

Pridružite se našoj mailing listi, pratite novosti naše škole i besplatne edukativne savjete naših obrazovnih stručnjaka.