IB matura polaže se u svibnju i u studenome. Da bi se postigli uvjeti za stjecanje IB Diplome, dozvoljena su tri izlaska na ispite (tri ispitna roka), koji ne moraju biti u nizu.

 

Ispiti IB mature priznaju se kao ispiti državne mature i učenici prijavljuju studijske programe na sveučilištima u Republici Hrvatskoj na isti način kao i učenici koji prate nacionalne programe.

 

Osim na sveučilištima u Republici Hrvatskoj, učenici mogu nastaviti svoje obrazovanje i na brojnim sveučilištima u inozemstvu jer se IB Diploma priznaje u cijelom svijetu.

IB diploma prevedena u sustav Državne mature

  • Odlukom MZOS-a rezultati IB Diplome jednako su vrijedni rezultatima DM.
  • Stjecanje IB Diplome učenicima, koji su i u sustavu DM, priznaje kao položena DM iz obveznih predmeta (Hrvatski jezik, strani jezik, Matematika) na A razini DM, bez obzira na kojoj su razini u IB programu.
  • Ostali predmeti priznaju se kao ekvivalentni izborni predmeti na DM (Povijest, Zemljopis, Biologija, Kemija, Fizika, Visual arts kao Likovna umjetnost, Bussines management kao Politika i gospodarstvo, Computer science kao Informatika).

Uspjeh na Međunarodnoj maturi (IB Diploma), prevodi se u sustav Državne mature RH kao u tabeli:

 

IB diploma
higher level
Državna matura
razina A
IB diploma
standard level
7 5 7
6 6
5 4 5
4
3 3 4
3
2 2 2

Imate pitanje?

Obratite nam se s povjerenjem.

Prijavite se za novosti

Pridružite se našoj mailing listi, pratite novosti naše škole i besplatne edukativne savjete naših obrazovnih stručnjaka.