Program za dob od 11 do 16 godina namijenjen je učenicima koji se upisuju u peti, šesti, sedmi ili osmi razred osnovne škole te prva dva razreda srednje škole. Učenici koji pohađaju ovaj program spremni su otkriti i iskoristiti svoj puni potencijal, biti samostalni i neovisni u procesu učenja te razviti dublje razumijevanje okruženja u kojem žive.

Kurikulum ovog programa po svojoj je naravi interdisciplinaran, tj. usmjeren na otkrivanje i stvaranje veza između različitih predmeta i njihovog sadržaja, što dokazano doprinosi sveobuhvatnom i dubljem razumijevanju koncepata i svijeta koji nas okružuje. On potiče učenike da budu aktivni sudionici vlastitog obrazovnog puta, dijele svoja iskustva i znanja te poštuju različitosti u stavovima i mišljenjima.

Učenje je u ovoj dobi organizirano oko osam skupina predmeta:

USVAJANJE I KORIŠTENJE JEZIKA

JEZIK I KNJIŽEVNOST

POJEDINAC I DRUŠTVO

ZNANOST

MATEMATIKA

UMJETNOST

TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ

DIZAJN

Unutar svake skupine učenici se upoznaju s predmetima i nastavnim sadržajima koji su usklađeni s nacionalnim kurikulumom i IB MYP kurikulumom. Sadržaji i predmeti se spiralno nadograđuju jedan na drugi i vode ka konačnom ishodu, a to je kompetentnost učenika u određenoj predmetnoj skupini, sposobnost transfera znanja na realan život, razvoj kritičkog mišljenja te sposobnost rješavanja problema.

Što još uključuje ovaj program?

Interdisciplinarne jedinice

Interdisciplinarno učenje uključuje minimalno dvije grupe predmeta čiji se sadržaji, koncepti i teme povezuju, što u konačnici omogućuje učenicima razumijevanje problema/situacije iz perspektive različitih disciplina.

MYP projekt

MYP projekti potiču učenike da promišljaju o svom učenju, ostvarenim rezultatima, kao i onome što trebaju dodatno naučiti.

  • Projekti u zajednici (Community project)
    – 8. razred osnovne škole i 1. razred srednje škole te
  • Osobni projekt (Personal project)
    – 2. razred srednje škole.

Usmjereni su na razvoj vještina rješavanja problema, samostalnog donošenja odluka, upravljanja vremenom te vještina planiranja i organiziranja.

Usmjeravanje prema vlastitim potrebama

Učenici svake godine biraju izborne predmete i izvannastavne aktivnosti kroz koje se snažnije usmjeravaju prema vlastitim potrebama i potrebama njihove lokalne zajednice.

Orijentacija na STEM

Interdisciplinarnost u ovom programu potiče integrirano učenje i poučavanje s ciljem razvoja različitih vještina, a tako i vještina povezanih sa STEM područjem koje uključuje znanost, tehnologiju, inženjerstvo i matematiku. Učenicima se osim sadržaja redovnog dijela programa nude i različite izvannastavne i izvanškolske aktivnosti kroz koje dodatno mogu razvijati razumijevanje STEM područja.

Naši nastavnici

Školu Adria vodi tim stručnjaka posvećenih napretku obrazovanja i brizi za svakog učenika i zaposlenika. Njihova zadaća osigurati je optimalne uvjete za razvoj škole i povezati je s lokalnom i globalnom zajednicom kojoj pripada. Na tom putu svakodnevno uče kako biti spremni za sve izazove koje budućnost donosi i raditi učinkovito s ljudima i za ljude.

Najčešća pitanja

Više o samim upisnim kriterijima saznajte na poveznici Upisi.

Ne, nije obavezno izvrsno poznavanje engleskog jezika. Jezične kompetencije učenika procjenjujemo pri upisu u program. Škola osigurava program podrške u učenju engleskoga jezika za one učenike koji prilikom upisa pokažu nedostatno poznavanje istoga.

Školarina obuhvaća gotovo sve troškove koji se mogu pojaviti tijekom godine (npr. troškove upisnog postupka, prehrane, školske uniforme, udžbenike, bilježnice, nastavne materijale, terensku nastavu i školske izlete te po želji prijevoz, izvannastavne aktivnosti i dr.). Više na poveznici Školarina.

Upisna dokumentacija razlikuje se od programa do programa i prati zakonsku regulativu Republike Hrvatske. Informacije o potrebnoj dokumentaciji i proceduri upisa dostupne su na poveznici Upisi ili na upit.

Detaljne informacije o visini školarine i stavkama koje uključuje nalaze se na poveznici Školarina.

Da, učenici u školi uče još jedan obavezan strani jezik (njemački ili talijanski), a imaju i mogućnost učiti i dodatni strani jezik po izboru (talijanski, njemački, španjolski) u sklopu izborne nastave ili izvannastavnih aktivnosti. Učenici strani državljani obvezno uče hrvatski kao strani jezik, a škola snažno potiče i učenje materinjeg jezika u sklopu ili izvan škole.

Kalendar školske godine usklađen je s Odlukom o početku i završetku nastavne godine koju svake godine donosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i podudara se kalendarom rada ostalih škola u zemlji.

Da, roditelji imaju mogućnost  odabrati cjelodnevni boravak u vrtiću i školi pri čemu će učenicima biti osiguran dodatni obrok i strukturirane aktivnosti učenja i igre. Djeca mogu ostati u školi do 17 sati svakoga radnoga dana. Ova se mogućnost dodatno plaća.

Ispiti IB mature priznaju se kao ispiti državne mature i učenici prijavljuju studijske programe na sveučilištima u Republici Hrvatskoj na isti način kao i učenici koji prate nacionalne programe.

Više na poveznici: IB matura i državna matura

Kalendar školske godine 2023./2024. možete vidjeti ovdje.

Imate pitanje?

Obratite nam se s povjerenjem.

Loading...

Prijavite se za novosti

Pridružite se našoj mailing listi, pratite novosti naše škole i besplatne edukativne savjete naših obrazovnih stručnjaka.