Koji su kriteriji upisa u programe škole?

Više o samim upisnim kriterijima saznajte na poveznici Upisi.

Mora li učenik biti izvrstan poznavatelj engleskog jezika da bi upisao jedan od programa u školi Adria?

Ne, nije obavezno izvrsno poznavanje engleskog jezika. Jezične kompetencije učenika procjenjujemo pri upisu u program. Škola osigurava program podrške u učenju engleskoga jezika za one učenike koji prilikom upisa pokažu nedostatno poznavanje istoga.

Što je sve uključeno u cijenu školarine?

Školarina obuhvaća gotovo sve troškove koji se mogu pojaviti tijekom godine (npr. troškove upisnog postupka, prehrane, školske uniforme, udžbenike, bilježnice, nastavne materijale, terensku nastavu i školske izlete te po želji prijevoz, izvannastavne aktivnosti i dr.). Više na poveznici Školarina.

Koji dokumenti su mi potrebni pri upisu?

Upisna dokumentacija razlikuje se od programa do programa i prati zakonsku regulativu Republike Hrvatske. Informacije o potrebnoj dokumentaciji i proceduri upisa dostupne su na poveznici Upisi ili na upit.

Koja je visina godišnje školarine?

Detaljne informacije o visini školarine i stavkama koje uključuje nalaze se na poveznici Školarina.

Postoji li, osim engleskog, mogućnost učenja drugog stranog jezika?

Da, učenici u školi uče još jedan obavezan strani jezik (njemački ili talijanski), a imaju i mogućnost učiti i dodatni strani jezik po izboru (talijanski, njemački, španjolski) u sklopu izborne nastave ili izvannastavnih aktivnosti. Učenici strani državljani obvezno uče hrvatski kao strani jezik, a škola snažno potiče i učenje materinjeg jezika u sklopu ili izvan škole.

Kada počinje i završava školska godina?

Kalendar školske godine usklađen je s Odlukom o početku i završetku nastavne godine koju svake godine donosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i podudara se kalendarom rada ostalih škola u zemlji.

Postoji li mogućnost cjelodnevne nastave u školi?

Da, roditelji imaju mogućnost odabrati cjelodnevni boravak u vrtiću i školi pri čemu će učenicima biti osiguran dodatni obrok i strukturirane aktivnosti učenja i igre. Djeca mogu ostati u školi do 17 sati svakoga radnoga dana.

Moraju li učenici koji pohađaju IB program polagati državnu maturu?

Ispiti IB mature priznaju se kao ispiti državne mature i učenici prijavljuju studijske programe na sveučilištima u Republici Hrvatskoj na isti način kao i učenici koji prate nacionalne programe.

Više na poveznici: IB matura i državna matura

Imate pitanje?

Obratite nam se s povjerenjem.

Prijavite se za novosti

Pridružite se našoj mailing listi, pratite novosti naše škole i besplatne edukativne savjete naših obrazovnih stručnjaka.