Međunarodna škola Adria pruža visokokvalitetno obrazovanje na engleskom jeziku u poticajnom okruženju. U središtu učenja i poučavanja u našoj je školi učenik koji aktivno sudjeluje u kreiranju i razvoju svog obrazovnog puta.

Što naš pristup čini posebnim i izvrsnim?

Tim Adria poseban je po radnom i životnom iskustvu ljudi koje uključuje, ali i po njihovim osobinama među kojima posebno izdvajamo savjesnost, empatičnost, otvorenost, kreativnost, pristupačnost i visoku radnu etiku. Profesionalni put naših odgajatelja, učitelja, koordinatora, službe za podršku i administrativne službe sve je samo ne običan. Više o svakome od njih možete pročitati na poveznici Naš tim. Naši zaposlenici svakodnevno pružaju učenicima podršku i usmjeravaju ih na putu ka ostvarenju njihovih ciljeva sve od trenutka iskaza interesa za upis u naše programe pa do završetka obrazovanja.

Naša nastavna praksa objedinjuje u sebi najbolje od tradicionalnog i suvremenog načina podučavanja – uvijek usmjerena na napredovanje učenika. U organizaciji dana u školi Adria prioritet nema školsko zvono niti okvir od 45 minuta, već se naglasak stavlja na aktivnosti učenika, rad u timu, učenje kroz istraživanje te povezivanje različitih disciplina i predmeta. Naša nastava okrenuta je učenju za budućnost i stavlja naglasak na razumijevanje koncepata, stvaranje veza među njima i postupnu nadogradnju znanja, a ne na usvajanje i reprodukciju činjenica. Svakog našeg učenika težimo naučiti kako učiti. Učiti kako učiti važna je vještina koja će našim učenicima pomoći da razviju pozitivan stav prema znanju i samima sebi te postanu cjeloživotni učenici. Tehnološki opremljene učionice i svrsishodno uporabljeni digitalni alati doprinijet će dinamičnosti nastave, ali i razvoju digitalnih vještina učenika. Kroz projektne aktivnosti, rad u zajednici i suradnju učenici će aktivirati sva osjetila i biti potpuno uključeni u proces učenja i povezivati ga sa stvarnim životom.

Učenici će moći sudjelovati u brojnim izvannastavnim aktivnostima kao što su sportske, znanstvene, umjetničke i druge po izboru učenika i roditelja. Cilj izvannastavnih aktivnosti je omogućiti učenicima cjelovit razvoj u skladu s vlastitim interesima i sposobnostima. Kroz izvannastavne aktivnosti potiče se fizički razvoj djece, pozitivan stav prema zdravom načinu života, timski duh i doprinosi razvoju pozitivne školske klime.

Dijeleći i kreirajući školski prostor u multikulturalnoj i višejezičnoj zajednici, učenici na vrlo životan način razvijaju svijest o internacionalizaciji, uče o vlastitoj i drugim kulturama te odrastaju u zrele osobe spremne prihvatiti druge i drugačije, istodobno cijeneći vlastiti identitet i tradiciju.

Naša škola nadilazi pristupe usmjerene isključivo na akademska postignuća i skrbi o razvoju cjelovite osobnosti učenika. Činimo to kroz različite inicijative i procedure, počevši od aktivnosti u zajednici usmjerenih na razvoj empatičnosti, osjećaja za opću dobrobit, odgovornosti za zajednicu i sl. pa sve do brige za kvalitetnu i uravnoteženu prehranu učenika, aktivnosti u prirodi, brige za kulturni razvoj i oblikovanje, osigurane podrške u učenju, psihološke pomoći i profesionalnog usmjeravanja učenika.

Školska zajednica uključuje više od samih zaposlenika i učenika. Školskoj zajednici pripadaju roditelji, bake, djedovi, neposredno okruženje u kojem dijete živi, kao i grad i regija kojoj pripada. Naše su inicijative usmjerene ka kreiranju mreže suradnika i prijatelja škole s jedne strane i angažirane školske zajednice koja će biti uključena u život i rad škole i skrbiti s nama o dobrobiti i obrazovnom putu naših učenika.

Škola Adria se od svojih začetaka kao škola IB kandidat nastoji uključiti u široku zajednicu IB World Schools koju trenutno čini više od 5600 renomiranih škola diljem svijeta. Osim toga, aktivno sudjelujemo u Erasmus+ projektima, omogućujući tako našim zaposlenicima i učenicima iskustvo suradnje, obrazovanja i boravka izvan granica naše domovine.

Naše temeljne vrijednosti

Međunarodna usmjerenost

Potičemo razvoj sposobnosti i spremnosti osobe da razumije i poštuje različite kulture, vrijednosti, običaje i perspektive te da se prilagodi i djeluje u međunarodnom okruženju.

Suradnja

Promoviramo suradnju među učenicima, učiteljima i zaposlenicima u svim aktivnostima koje vode ka ostvarenju osobnih i zajedničkih ciljeva.

Integritet

U našoj školskoj kulturi prakticira se integritet, učimo kako biti pravedni, pošteni i iskreni.

Poštovanje i asertivnost

Zalažemo se za međusobno poštovanje svih učenika, učitelja, zaposlenika i roditelja, sposobnost upravljanja emocijama te suosjećajnu i učinkovitu komunikacija s drugima.

Odgovornost

Potičemo sposobnost i spremnost osobe da preuzme odgovornost za vlastite postupke i primjereno se ponaša unutar i izvan školske zajednice.

Inkluzivnost

Vjerujemo da je svaki učenik jedinstven te potičemo stvaranje inkluzivnog okruženja koje promiče jednakost, razumijevanje i prihvaćanje različitosti.

Loading...

Prijavite se za novosti

Pridružite se našoj mailing listi, pratite novosti naše škole i besplatne edukativne savjete naših obrazovnih stručnjaka.