• 01/12/2023

  Škola Adria

  Izlet na izvorište Zvir

 • 29/11/2023

  Škola Adria

  Poštanski običaji i Australija kroz kreativni projekt

 • 21/11/2023

  Škola Adria

  Izlet u Fužine

 • 17/11/2023

  Škola Adria

  Dan sjećanja

 • 16/11/2023

  Škola Adria

  Izlet u kazalište i na kampus

 • 14/11/2023

  Škola Adria

  Festival čokolade u Opatiji

 • 13/11/2023

  Škola Adria

  Dan sv. Martina

 • 26/10/2023

  Škola Adria

  Međunarodni dan animiranog filma

 • 20/10/2023

  Škola Adria

  Dan jabuka

 • 19/10/2023

  Škola Adria

  Svjetski dan kravate