Upisi u srednju školu – jesenski rok

17/7/2023

Naziv programa Opća gimnazija na engleskom jeziku
Trajanje programa 4 g.
Predmeti važni za upis
  • Hrvatski jezik
  • Matematika
  • prvi strani jezik
  • Povijest
  • Geografija
  • Biologija
Natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu Pravo na izravan upis ili dodatne bodove ostvaruju kandidati na  osnovu rezultata koje su postigli na:

  • natjecanjima u znanju iz: Hrvatskoga jezika, Matematike, prvoga stranog jezika, Povijesti, Geografije ili Biologije.

* Kandidatu se vrednuje isključivo jedno (najpovoljnije) postignuće.

Dokumenti potrebni za upis Potpisan obrazac o upisu u prvi razred srednje škole (upisnica).
Zdravstveni zahtjevi zanimanja Uredno kognitivno funkcioniranje.

Dodatne provjere

Dodatna provjera znanja iz engleskog jezika za kandidate koji ga nisu učili kao prvi strani jezik održat će se  24.8.2023. u 10:00 sati, a za kandidate s teškoćama u razvoju 18.8.2023. u 10:00 sati na adresi Stubište Miroslava Krleže1, Opatija.

Za dodatne provjere potrebno je javiti se unaprijed na mail info@adria-school.hr najkasnije do 16.8.2023. kako bismo pristupnicima dodijelili individualne termine i skratili vrijeme čekanja.

Kandidati se za upis u programe obrazovanja prijavljuju preko mrežne stranice Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ) dostupnog na stranici https://srednje.e-upisi.hr.

Kandidati koji osnovno obrazovanje završavaju ili su završili izvan sustava

Kandidati koji izvan Republike Hrvatske završavaju ili su završili osnovno obrazovanje mogu se prijaviti za upis u srednje škole u Republici Hrvatskoj. Ovi kandidati ne posjeduju elektronički identitet iz sustava AAI@EduHr pa ih mora registrirati Središnji prijavni ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje, a na temelju dostavljenog registracijskog obrasca dostupnog na https://srednje.eupisi.hr koji popunjava kandidat. Rok za registraciju i dostavu osobnih dokumenata i svjedodžbi je od 16. kolovoza do 21. kolovoza za redovne kandidate, odnosno od 16. kolovoza do 18. kolovoza za kandidate s teškoćama.

Kandidati koji osnovno obrazovanje završavaju ili su završili izvan Republike Hrvatske dužni su dostaviti:

  • presliku domovnice koja sadrži OIB (državljani Republike Hrvatske) ili presliku putovnice (strani državljani) – ovjerene kod javnog bilježnika;
  • preslike svjedodžbi posljednjih četiriju razreda osnovnog obrazovanja – ovjerene kod javnog bilježnika.

Ako je neki od priloženih dokumenata izdan na stranome jeziku, kandidat je dužan navedeni dokument prevesti i ovjeriti kod ovlaštenog sudskog tumača. Ovjereni prijevod sudskog tumača nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika.

Ista procedura primjenjuje se za kandidate koji završavaju ili su završili osnovno obrazovanje u sustavu obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj ili su završili osnovno obrazovanje u Republici Hrvatskoj prije 2023. godine.

VAŽNA NAPOMENA ZA SVE KANDIDATE KOJI SU ZAVRŠILI OSNOVNO OBRAZOVANJE U INOZEMSTVU U TRAJANJU KRAĆEM OD 8 ili 9 GODINA

Ukoliko kandidat dolazi iz zemlje u kojoj osnovno obrazovanje traje kraće od 8 ili 9 godina te trenutno pohađa neki od programa srednjeg obrazovanja (Middle School) u svojoj zemlji, a u dobi je za upis 1. razreda u Republici Hrvatskoj (14 ili 15 godina), treba se javiti Školi koja će temeljem procjene kandidata i dokumentacije odlučiti u koji razred se kandidat upisuje.

Podijelite na društvenim mrežama
Loading...

Prijavite se za novosti

Pridružite se našoj mailing listi, pratite novosti naše škole i besplatne edukativne savjete naših obrazovnih stručnjaka.