Za upis u I. razred srednje škole vrednuju se i boduju zajednički, dodatni i poseban element.

Zajednički element

 • prosjeci ocjena na dvije decimale za sva četiri razreda osnovne škole;
 • zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta: Hrvatski jezik, Matematika, prvi strani jezik, Povijest, Geografija i Biologija.

Na takav način moguće je steći najviše 80 bodova.

U slučaju da kandidatu u svjedodžbama za posljednje četiri godine osnovnog obrazovanja nije upisana ocjena iz nekog od nastavnih predmeta koji su značajni za prijavu za upis, za utvrđivanje broja bodova iz toga nastavnoga predmeta koristi se prosjek svih zaključnih ocjena na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja.

Dodatni element

Dodatni element vrednovanja čine sposobnosti, darovitosti i znanja kandidata.
Sposobnosti, darovitosti i znanja kandidata dokazuju se i vrednuju:

 • na osnovi provjere (ispitivanja) posebnih znanja, vještina, sposobnosti i darovitosti;
 • na osnovi rezultata postignutih na natjecanjima u znanju;
 • na osnovi rezultata postignutih na natjecanjima školskih sportskih društava.

U Međunarodnoj školi Adria provodi se provjera posebnih znanja koja obuhvaća provjeru znanja engleskoga jezika (4 boda) te motivacijski razgovor s kandidatima na engleskom jeziku (4 boda). Provjera posebnih znanja nije  eliminacijska.
Iznimno, za kandidate koji su najmanje tri prethodna razreda polazili IB program ne provodi se
ova provjera znanja.

Vrednovanje rezultata kandidata postignutih na natjecanjima iz znanja i u sportu

Kandidatu se vrednuje isključivo jedno (najpovoljnije) postignuće.

NATJECANJA IZ ZNANJA

Pravo na izravan upis ili dodatne bodove ostvaruju kandidati na osnovi rezultata koje su postigli na:

 • natjecanjima u znanju iz nastavnih predmeta: Hrvatskoga jezika, Matematike, prvoga
  stranog jezika;
 • natjecanjima u znanju iz Povijesti i Geografije;
 • natjecanju iz znanja iz Biologije.

Rezultati se vrednuju i na sljedeći način:

Državna/međunarodna natjecanja iz znanja:

 • Prvo, drugo ili treće osvojeno mjesto kao pojedinac u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja = izravan upis (pod uvjetom da zadovolje na ispitu sposobnosti i darovitosti)
 • Prvo osvojeno mjesto kao član skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja = 4 boda
 • Drugo osvojeno mjesto kao član skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja = 3 boda
 • Treće osvojeno mjesto kao član skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja = 2 boda
 • Sudjelovanje kao pojedinac ili član skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu = 1 bod

SPORTSKA NATJECANJA

Kandidatima se vrednuju rezultati koje su postigli u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja na natjecanjima školskih sportskih društava koja su ustrojena prema Propisniku Državnoga prvenstva školskih sportskih društava Republike Hrvatske, a pod nadzorom natjecateljskog povjerenstva Hrvatskoga školskoga športskog saveza.

Natjecanja školskih sportskih društava:

 • Učenici koji su na državnom natjecanju kao članovi ekipe osvojili prvo mjesto = 3 boda
 • Učenici koji su na državnom natjecanju kao članovi ekipe osvojili drugo mjesto = 2 boda
 • Učenici koji su na državnom natjecanju kao članovi ekipe osvojili treće mjesto = 1 bod.

Ovdje napominjemo da se rezultati državnih natjecanja u znanju koji se vrednuju za upis odnose jedino na rezultate natjecanja u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, a državnih sportskih natjecanja jedino u organizaciji Hrvatskoga školskoga sportskog saveza.

Kandidati koji su osvojili jedno od prvih triju mjesta na međunarodnim natjecanjima iz znanja dokaze o tome dostavljaju Agenciji za odgoj i obrazovanje koja će ih, nakon provjere, unijeti u sustav.

Poseban element

Poseban element vrednovanja kandidata čini vrednovanje uspjeha:

 • kandidata sa zdravstvenim teškoćama (1 dodatni bod);
 • kandidata koji žive u otežanim uvjetima obrazovanja uzrokovanim nepovoljnim ekonomskim, socijalnim te odgojnim čimbenicima, a to su kandidati koji žive uz jednoga ili oba roditelja s dugotrajnom teškom bolesti, kandidati koji žive uz dugotrajno nezaposlena oba roditelja, kandidati koji žive uz samohranoga roditelja korisnika socijalne skrbi te kandidati kojima je jedan roditelj preminuo (1 dodatni bod);
 • kandidata za upis na osnovi Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine (2 dodatna boda);
 • kandidata hrvatskih državljana čiji su roditelji državni službenici koji su po službenoj dužnosti u ime Republike Hrvatske bili upućeni na rad u inozemstvo (pravo na izravni upis).

Neovisno o tomu ispunjava li uvjete za ostvarivanje više prava, kandidatu će se priznati ostvarivanje isključivo jednoga prava od navedenih prava i to ono koje je za njega najpovoljnije

Kandidati s teškoćama u razvoju

Kandidati s teškoćama u razvoju rangiraju se na zasebnim ljestvicama poretka, a temeljem ostvarenog ukupnog broja bodova utvrđenog tijekom postupka vrednovanja, u programima obrazovanja za koje posjeduju stručno mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

U razredni odjel mogu biti uključena najviše tri učenika s teškoćama. Ako je u razredni odjel uključen jedan učenik s teškoćama, razredni odjel ne može imati više od 26 učenika, s dva uključena učenika s teškoćama razredni odjel ne može imati više od 23 učenika, a s tri uključena učenika s  teškoćama razredni odjel ne može imati više od 20 učenika.

 

NAPOMENA:
Za upis u naš program 1. razreda srednje škole nije potrebno pribaviti potvrdu o zdravstvenoj
sposobnosti.

Imate pitanje?

Obratite nam se s povjerenjem.

„Obrazovanje treba unaprijediti živote drugih i učiniti zajednicu i svijet boljim mjestom od onoga koje smo zatekli.“

MARIAN WRIGHT EDELMAN

„Obrazovanje je najmoćniji alat kojeg možemo koristiti kako bismo promijenili svijet.”

NELSON MANDELA

„Obrazovanje je jedina stvar koju vam nitko ne može oduzeti.”

ELIN NORDEGREN

„Obrazovanje rađa samopouzdanje. Samopouzdanje rađa nadu. Nada rađa mir.”

KONFUCIJE

„Obrazovanje nije priprema za život – obrazovanje je život.”

JOHN DEWEY

Prijavite se za novosti

Pridružite se našoj mailing listi, pratite novosti naše škole i besplatne edukativne savjete naših obrazovnih stručnjaka.