Natječaj za upis u 1. razred srednje škole

12/6/2023

Sukladno Odluci o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024. (NN 55/2023) MEĐUNARODNA ŠKOLA ADRIA objavljuje natječaj za upis učenika u prvi razred srednje škole u šk. god. 2023./2024.

Naziv programa Opća gimnazija na engleskom jeziku
Trajanje obrazovanja 4 g.
Upisna mjesta 24
Predmeti važni za upis
  • Hrvatski jezik
  • Matematika
  • prvi strani jezik
  • Povijest
  • Geografija
  • Biologija
Natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu Pravo na izravan upis ili dodatne bodove ostvaruju kandidati na osnovi rezultata koje su postigli na:

  • natjecanjima u znanju iz: Hrvatskoga jezika, Matematike, prvoga stranog jezika, Povijesti, Geografije ili Biologije.

* Kandidatu se vrednuje isključivo jedno (najpovoljnije) postignuće.

Dokumenti potrebni za upis Potpisan obrazac o upisu u prvi razred srednje škole (upisnica).
Zdravstveni zahtjevi zanimanja Uredno kognitivno funkcioniranje.
Posebne napomene Troškovi obvezne školarine za prvi razred srednje škole iznose 12.000,00 EUR (saznaj više).

Najkasnije do 9.7. roditelji učenika koji se upisuju u prvi razred obvezni su javiti se osobno u školu.

 

Strani jezici koji se izvode u Školi kao obvezni nastavni predmeti: Engleski jezik (za učenike s hrvatskim državljanstvom) i Hrvatski kao strani jezik (za učenike strance) te Njemački jezik.

Prvi strani jezik je Engleski jezik i za pohađanje programa obvezno je predznanje engleskog jezika*. Za Hrvatski kao strani jezik i Njemački jezik nisu nužna predznanja.

Izborno ili fakultativno moguće je učiti Talijanski jezik i Španjolski jezik.

Dodatne provjere

Dodatna provjera znanja iz engleskog jezika za kandidate koji ga nisu učili kao prvi strani jezik održat će se 3.7.2023. u 9:00 sati, a za kandidate s teškoćama u razvoju 23.6.2023. u 9:00 sati na adresi Wenzelova 2, Rijeka, 3. kat u učionici broj 3.

Provjera posebnih znanja koja obuhvaća provjeru znanja engleskoga jezika (4 boda) održat će se 3.7.2023. u 11:00 sati, tj. 23.6.2023.u 11:00 sati za učenike s teškoćama te motivacijski razgovor s kandidatima na engleskom jeziku (4 boda) koji će se održati 4.7.2023 u 10:00 sati, tj. 26.6.u 11:00 sati za učenike s teškoćama. Provjera se provodi na adresi Wenzelova 2, Rijeka, 3. kat u učionici broj 3.Provjera posebnih znanja nije eliminacijska. Iznimno, za kandidate koji su najmanje tri prethodna razreda polazili IB program ne provodi se provjera posebnih znanja.

Za sve dodatne provjere preporučamo javiti se unaprijed na mail info@adria-school.hr najkasnije do 1.7.2023. kako bismo pristupnicima dodijelili individualne termine i skratili vrijeme čekanja.

Upisni rokovi i postupci (ljetni upisni rok)

Opis postupaka Datum
Početak prijava u sustav 29. 5. 2023.
Registracija kandidata izvan redovitog sustava obrazovanja RH putem srednje.e-upisi.hr 29. 5. do 26. 6. 2023.
Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi Središnjem prijavnom uredu 29. 5. do 26. 6. 2023.
Prijava obrazovnih programa 28. 6. do 7. 7. 2023.
Prijava programa koji zahtijevaju dodatne provjere 28. 6. do 2. 7. 2023.
Dostava dokumentacije:

•  Stručnog mišljenja HZZ-a za programe koji to zahtijevaju

•  Dokumenata kojima se ostvaruju dodatna prava za upis (dostavljaju se putem srednje.e-upisi.hr)

28. 6. do 6. 7. 2023.
Provođenje dodatnih ispita i provjera i unos rezultata 3. 7. do 6. 7. 2023.
Brisanje kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete s lista 6. 7. 2023.
Unos prigovora 7. 7. 2023.
Objava konačnih ljestvica poretka 10. 7. 2023.
Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole:

1) Upisnica (obvezno za sve učenike) – dostavlja se elektronički putem srednje.e-upisi.hr ili dolaskom u školu na propisani datum

 

Točan datum zaprimanja dokumenata dolaskom u školu objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnim pločama škola.

10. 7. do 13. 7. 2023
Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok 14. 7. 2023.
Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok 7. 8. 2023.

Prijava kandidata s teškoćama u razvoju (ljetni rok)

Opis postupaka Datum
Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u županijske upravne odjele za obrazovanje, odnosno Gradskom uredu za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe 29. 5. do 16. 6. 2023.
Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH putem srednje.e-upisi.hr 29. 5. do 16. 6. 2023.
Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu 29. 5. do 16. 6. 2023.
Upisna povjerenstva županijskih upravnih odjela i Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba unose navedene odabire u sustav 29. 5. do 21. 6. 2023.
Dostava dokumenata kojima se ostvaruju dodatna prava za upis (dostavljaju se putem srednje.e-upisi.hr) 29. 5. do 26. 6. 2023.
Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav 23. 6. do 26. 6. 2023.
Početak prikaza ljestvica poretka 26. 6. 2023.
Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju 27. 6. 2023.
Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa sukladno Državnom pedagoškom standardu zbog upisanih učenika s teškoćama u razvoju 28. 6. 2023.
Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole:

1) Upisnica (obvezno za sve učenike) – dostavlja se elektronički putem srednje.e-upisi.hr ili dolaskom u školu na propisani datum

Točan datum zaprimanja dokumenata dolaskom u školu objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnim pločama škola.

10. 7. do 13. 7. 2023.

Kontakt podaci

Adresa: Stubište Miroslava Krleže 1, Opatija

Tel.:
tajništvo: +385 91 492 55 55
ravnateljica: +385916280306

E-adresa za upite i dostavu dokumentacije: info@adria-school.hr

Podijelite na društvenim mrežama
Loading...

Prijavite se za novosti

Pridružite se našoj mailing listi, pratite novosti naše škole i besplatne edukativne savjete naših obrazovnih stručnjaka.